Plan - aktualizacja od -1.10.2019

Poniżej zamieszczamy aktualne plany szkoleniowe dla grup A,B i D.

OŚWIADCZENIE - ZKS Ubezpieczenie 2020

Grupa A

Grupa B

Grupa D

Grupa szermiercza

Plany grup: A,B,C,D oraz grupy szermierczej 01.09.2018

Zielonogórski Klub Sportowy – sekcja pięcioboju nowoczesnego informuje, że na stronie są dostępne informacje na temat grup sportowych rozpoczynających zajęcia od września 2018 roku. Prosimy aby rodzice zawodniczek i zawodników wypełnili nowe oświadczenia (zgodne z RODO), które są do pobrania ze strony klubu lub u trenerów poszczególnych grup sportowych. Wypełnione oświadczenie trzeba przekazać trenerowi najpóźniej do 15.09.2018r. Opłaty członkowskie klubu nie ulegają zmianie. Należy pamiętać, że składki opłacamy do 05 – każdego miesiąca. We wrześniu należy również opłacić jednorazową składkę ubezpieczeniową , która wynosi 50,00 zł. Jest ona obowiązkowa.

Nr konta nie ulega zmianie :

94 1600 1462 0008 3677 4717 6153 – BGŻ BNP PARIBAS

Dopisek w tytule:

  • Imię i nazwisko zawodniczki, zawodnika
  • Opłata składki członkowskiej sekcji za miesiąc

 

Wszystkie zmiany związane z przejściem zawodniczki, zawodnika z grupy do grupy ustalają trenerzy prowadzący:

 

  • A- Marcin Horbacz 603-672-717
  • B- Jan Korsak 664-084-557
  • C - Piotr Tarasewicz  693-318-480
  • D - Barbara Kapłon  697-884-999 oraz Piotr Mąkowski - 606-919-218
  • Grupa szermiercza - Mirosław Księżyk 697-938-187

Kwoty za zajęcia nie ulegają zmianie i wynoszą:

A – 130,00 zł

B – 130,00 zł

C – 100,00 zł

D – 100,00 zł

Grupa szermiercza - 80,00 zł

Tomasz Cygański

 

 

Grypa A - aktualizacja od marca 2019

Grupa B - aktualizacja od marca 2019

Grupa C - aktualizacja od marca 2019

Grupa D - aktualizacja od marca 2019

Lista zawodniczek i zawodników ZKS aktualizacja z dnia 02.11.2018 - Szermierka

Regulamin szkółki pięcioboju nowoczesnego 2018 2019

ZKS oświadczenie rodziaca

Opłaty za zajęcia

Zielonogórski Klub Sportowy prosi o bieżące regulowanie obowiązkowych składek członkowskich.  Brak wpłat będzie skutkował usunięciem dziecka z grupy sportowej w której jest zapisane.

Składkę członkowską sekcji pięcioboju nowoczesnego należy opłacać z góry do 05-tego każdego miesiąca.

 

NR KONTA

BGŻ BNP PARIBAS

94 1600 1462 0008 3677 4717 6153

 

 

Kierownik sekcji pięcioboju nowoczesnego

Tomasz Cygański